Business Upgrade Master Plan

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

“תכנית הלימוד שתתן לך את תכנית העל – התמונה הגדולה
לשדרוג העסק שלך על ידי תהליך שיווק מדויק
מה בדיוק צריך לעשות כדי להביא לקוחות לעסק על ידי שיווק דיגיטלי ואיך לחבר את כל חלקי הפאזל הלא ברורים של תהליך השיווק לתמונה מדויקת, עם תכנית עבודה מסודרת וברורה בתוך 4 שבועות, אפילו אם אין לך מושג מאיפה מתחילים!”

תוכן הקורס

הרחב הכל
גלילה למעלה